Modell för digital strategi på ett A4

the_alberts_digital_strategy_1_0_smallNågon gång på 90-talet fick jag ta del av IKEAs internetstrategi. Den var skriven för hand på ett A4-ark. Föredömligt! På den tiden var emellertid nätet lite enklare men jag har ändå ofta tänkt tillbaka på det där. Jag har också tänkt på alla olika modeller för marknadsföring som finns och ville testa om jag kunde få ihop en modell som rymmer en strategi för digitala kanaler på ett A4-ark år 2009. Mitt försök ser du här på bilden. Klicka på den så får du en större bild eller ladda den i PDF-format här.

Visst går det att lägga ut både tankar och text kring många av de områden jag tar upp i modellen. Emellertid är det en medveten tanke från min sida att försöka få fram endast det mest centrala, helst i punktform. Om nödvändigt går det ju alltid att hänvisa till ett annat dokument. Särskilt tänker jag då på den helt avgörande keyword-strategin. I övrigt finns det ingen anledning att producera långa och tjusiga dokument. Håll det kortfattat och enkelt. Tänk på att inte underskatta vare sig intressenternas intelligens eller hur mycket effektivare det är att du lägger ut tankarna och din kompetens under ett möte eller presentation istället.

Vision
Alla projekt börjar med att någon har en vision av vad som skall uppnås. Formulera den!

Nuläge
Kartlägg nuvarande situation för att lära känna den terräng i vilken strategin skall utgöra vägvisare.

Analys och definition av problem
Analysera nuläget för att komma fram till vilka problem som skiljer oss åt för att vara på väg mot visionen.

Slutsats och möjlighet
Sammanfatta de slutsatser du kommer fram till i analysen och formulera dem gärna som vilka möjligheter det finns för oss att göra någonting. Detta är själva basen till den konceptutveckling som följer.

Syftet
Klargör tydliga syften för de olika insatserna som kommer att göras. Det är extremt viktigt att de kreatörer och experter (t.ex SEO-proffs) som senare kommer att ta vid har en mycket tydlig bild av vad deras kreativa insatser skall syfta till. Dvs vad som ska uppnås.

Mål
Översätt syften till mätbara mål. Om ett syfte t.ex var att öka antalet genererade leads kan målet vara att öka antalet leads i digitala kanaler med 20 % under 2009 jämfört med föregående år.

Koncept
Här formuleras övergripande den bärande idé som skall göra jobbet. Konceptformuleringen är tillsammans med syfte det som sätter ramarna för kreatörernas och experternas arbete. Det är detta koncept som skall förfinas och göras ut.

Mätbara nyckeltal (KPI)
Vi började med att bryta ned syfte till mål. Vi bryter ned det ytterligare. Denna gång till att identifiera konkreta handlingar som sker i de digitala kanalerna och som var och en kan identifieras som steg mot att nå våra mål. Om vi tar det mål vi har om att öka antalet leads som genereras i digitala kanaler kan det brytas ned i t.ex: exponeringar på andra platser, ranking i sökresultat, antal unika besökare och andel besökare som utför en specifik handling i vårt gränssnitt. Om vi vill förflytta vår kommunikation från dialogform till konversation kanske konversationsindex är ett relevant nyckeltal?

Flera parallella perspektiv
Det som är särskilt intressant med digital affärsutveckling och kommunikation är att man måste verka i flera parallella dimensioner. De jag identifierat är:

Målgruppsinsikt och personas: sannolikt en förflyttning från traditionell demografisk definition till mer behovs- och situationsorienterad.

Det vi erbjuder: troligtvis en förflyttning mot nyttiga och/eller underhållande tjänster.

Vår kommunikation: flera nya lager jämfört med hur vi tidigare kommunicerat. Den i särklass viktigaste hävdar jag är den keyword-strategi som bör vara en central del i varje seriös brand-book på 2000-talet.

Kanaler: det räcker inte att med att prata om digital kanal i singular. Jag droppar bara några för att öppna sinnena: RSS, Pings, Mikrobloggar, Bloggar, Egen site, Social Media News Room, Forum, Communities, Konversation på andras bloggar, iTunes App Store, Android Market, Aggregatorer, Prisagenter, Mobile Broadcast, Video etc. Dessutom; det kanske finns kanaler utanför de digitala som faktiskt gör ett specifikt jobb bäst?

Trafik: ingen marknadsföring online kan lyckas utan att knäcka nöten i hur vi skall få målgruppen att besöka våra gränssnitt. Var möter vi användarna och hur skall vi få dem att agera? Vilka är våra trafikkällor? Tänk utanför givna ramar, t.ex kan även befintliga kunder i det här sammanhanget iklädas rollen som potentiell trafikkälla.

Teknisk infrastruktur: i framtiden kommer marknadsavdelningen och IT-avdelningen att vara bästa kompisar. Så är det inte idag men en digital strategi måste ställa krav på teknisk infrastruktur. En IT-avdelning måste också ivrigt vara beredd att möta nya och snabba förutsättningar och möjligheter. Det fungerar inte att bekvämt luta sig mot en IT-policy och därigenom hindra den digitala affärsutvecklingen. IT handlar idag om kompetens och affärsutveckling. Se till att möjliggöra!

Organisation: vi har sedan Hedenhös vetat att inga system blir bättre än den organisation som finns bakom dem. Det gäller i allra högsta grad också för digitala affärer och kommunikation. Var beredd på att rita om hela organisationskartan och omdefiniera ditt eget arbete. Det är hög tid. Gör inte ditt företag det så kommer det ett annat som äter upp era marknadsandelar. Gör du inte det själv kommer du snabbt hamna bland föredettingarna.

Gå till handling
När du tagit dig igenom det här har du en bra grund att styra efter och ett härligt fundament att kreera utifrån.

Vad tycker du?
Det här var mitt försök. Vad tycker du? Vad har jag missat? Fyll gärna på i kommentarerna.

Modellen får självklart användas och göras om. Av nyfikenhet har jag skaffat en Creative Commons-licens, som i praktiken säger just det och att du i så fall omnämner upphovsmannen.

Creative Commons License
The Alberts Digital Strategy by Björn Alberts is licensed under a Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Unported License.

5 replies
 1. Carl Bjurling
  Carl Bjurling says:

  Grymt bra sammanställning Björn! Det ligger ju alltid en styrka att kunna förklara komplexa processer inom ramen för en A4. Bara det är en bedrift summera och få ner detta. Också, ett stort plus i din översikt för det genomgående “mät-tänket”!

  Några saker som jag skulle vilja lägga till, eller göra mer dominerande är bl.a. förståelsen för företagets och kundernas olika processer. Företagets säljprocess, kundernas köpprocess och beslutsprocesser – hur ser det ut idag, och hur kan vi “jacka in” i dessa processer och göra dem bättre, effektivare, snabbare, typ…

  En annan sak som vi (Daytona) jobbar mycket med är att beskriva projektets funktion i det ekosystem som är Internet. Vilka roller kan man fylla och hur kan man bidra till ett mer effektivt ekosystem. Lite beroende på projektet så är det mer intressant att prata om “andra aktörer” än om “konkurrenter”. Fokus skulle alltså vara på ett unisont, gemensamt värdeskapande.

  Sen undrar jag lite om “vision” (eller nån slags övergripande målsättning) inte snarare är ett resultat av en strategi, snarare än nåt man sätter inför ett strategiarbete?. Rimligtvis ska man ha en djup förståelse för problem och nuläge innan en vision kan bli korrekt definierad – men jag gissar att detta beror lite på vad man lägger in i ordet “vision”.

  Under syfte så nämner du också “attitudes”. Detta skulle kanske kunna fördjupas till en förståelse för den “kultur” man har för avsikt att kommunicera eller interagera med. I kulturbegreppt lägger man också in typiska normer, beteenden, värderingar, attityder och olika fenomen, artefakter och kulturyttringar inom detta område.

  Får väl nu ta mig i kragen och göra en egen översikt så får jag återkomma med den sen… :-)

  //C

 2. Björn Alberts
  Björn Alberts says:

  @Carl Bjurling Kul att du gillar utkastet och tack för din input. Jag har några kommentarer/reflektioner kring det.

  Jag funderade mkt på sälj- och köpprocesserna. Mina tankar går då osökt till AIDAS. Jag tänker mig att man under “target group insight” och “offer” skulle kunna täcka in det du efterfrågar på strategisk nivå. T.ex om en potentiell kund är ute efter någonting specifikt i något stadie i sin köpprocess är vår utmaning att se om vi kan erbjuda det under “offer”. Med “offer” menar jag inte nödvändigtvis det som vi säljer. Det kan lika väl vara en tjänst vi erbjuder på vägen i en köpprocess eller efter ett köp.

  Angående det ekosystem du skriver om, det verkar vara intressanta tankar. Med “competitor” här menar jag även sådant som konkurrerar av vår potentiella kunds tid som ju är begränsad till ca 16 aktiva timmar om dygnet. Det där med ekosystem är ju klart intressant och ligger ju nära det som kanske mer typiskt brukar beskrivas som en “mission”. Antagligen borde mission in i modellen…

  Jag förstår din reaktion på hur jag hanterat “vision” och du har rätt i det du skriver. Emellertid har jag utgått från ett visionsburet scenario. Dvs där det finns en visonär önskan om vart vi ska men vi inte vet vad vi ska göra för att komma dit. Där det blir strategins uppgift att lägga ut den vägen. Detta kanske i motsats till en situation där man inte vet någonting om vart man vill och måste analysera sig fram till vad som borde vara vår vision. Personligen tycker jag det är mer intressant och spännande med visionsburet ledarskap.

  Ja, kring attitudes menar jag just den typen av kulturella faktorer. Alltså att inte enbart gå på rationella behov utan även emotionella. Läste t.ex om ett case där det visade sig att lagerarbetare inte bara vill jobba effektivt utan även de vill vara coola vilket blev avgörande för hur nya tekniska hjälpmedel utformades. Mer om den storyn här: http://www.boxesandarrows.com/view/making_personas_more_powerful_details_to_drive_strategic_and_tactical_design

  En annan återkoppling jag har fått AFK är att jag borde lägga den undre rubrikraden även högst upp.

  Ja, vore kul att se vidare tolkningar. Kanske får gå upp till A3 snart trots allt… ;-)

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] kunder. Både i Sverige och internationellt. Vare sig det kommer att handla om varumärken, strategi, kommunikativt ledarskap & innovation, förändring, integrerad kommunikation, […]

 2. […] Modell för digital strategi på ett A4 Det är såna här saker som gör att jag älskar att vara planner :). Vi är så fyrkantiga ibland :D […]

 3. […] once showed me an excellent (suckin’ up big time) chart displaying the master matrix of any online web project. Since then I have basically made these types of matrixes as a way to structure my thoughts. This […]

Comments are closed.