Omfamna teknologi!

Har spenderat dagen på SIME Stockholm. Den röda tråden har varit vikten för marknadsförare och företagare att omfamna teknologi. Genomgående har det först fram i presentationer och i dialoger på scen. Låt mig illustrera det genom att återge några av dagens uttalanden och budskap.

Raoul Grünthal, CEO Schibsted berättar att deras ledare måste vara marknadsorienterade (min reflektion: i motsats till att enbart vara journalistiskt drivna) men att de nu dessutom måste vara drivna av teknologi. Han beskriver detta som en betydande “management” utmaning.

Casten Almqvist, VD på TV4 fortsatte på samma tema och sa:

We need to embrace technology. Technology becomes an integrated part of our business model.

En stund senare kliver Robert Bridge från Yahoo! upp på scenen och bjuder på följande sköna citat:

Mobiles and small screens scares the shit out of me as a marketer

och

You guys need to unlock the geeks inside of you!

Det senare som en direkt uppmaning till alla marknadsförare.

Efter det svarar Niklas Adalberth, en av grundarna till Klarna, på frågan:
– Kan du ge något exempel på misstag ni har gjort?

Minst en av oss (grundare) skulle lärt sig att programmera

Själv har jag njutit av att alltid och utan undantag, under min hittills 17-åriga karriär, ha arbetat med människor med annan kompetens än jag själv – inte minst programmerare. Baserat på den erfarenheten kan jag bara hålla med. Det är i den positiva kompetenskonflikten innovation i stort och smått uppstår.

Ett annat genomgående tema, på klassiskt SIME-vis, var vikten av intraprenörskap i etablerade företag. Bl.a menade Raoul Grünthal att traditionella företag måste bli mycket mer disruptive (någon som kan ge mig ett bra svenskt ord?) och våga konkurrera med sina befintliga verksamheter och affärsmodeller. Detta istället för att allt för länge och allt för ofta ägna sig åt att försvara och bevara nuvarande verksamhet.

Både Grünthal och Adalberth underströk vikten av rätt människor för att driva utvecklingen. I Schibsteds fall genom att hitta duktiga entreprenörer och i Klarnas fall helt enkelt genom att anställa människor som är mer kompetenta och/eller erfarna än grundarna själva. Kanske kan det sammanfattas med ett citat av Brent Hoberman

When you find 30 years old razor sharp people with the power & mandate to do something things starts to happen

Till sist – det ligger en del bakom det här citatet som fler borde tänka på:

Blocket IS ugly but it works

Jag rekommenderar att den som, likt Raoul Grünthal, vill få bättre koll på vad som fungerar att ladda ned några av mina favoritrapporter till Google Analytics. Du kommer att få mängder av kunskap, som rätt använda kommer att göra skillnad i ditt jobb. Alltid en pragmatisk början på någonting nytt.

Rock on!