Hands on kring trafikdrivning och konvertering

Intro: Jesper Åström satsar ambitiöst på att gästblogga hundra gånger. Jesper är, enligt mig, en av de bästa – kanske den bästa – svenska taktikerna inom (digital) marknadsföring. Då det, enligt mig, finns så oändligt mycket mer att göra hos så många svenska företag och organisationer kring trafikdrivning och konvertering bad jag Jesper skriva någonting praktiskt användbart på det temat. Luta dig framåt och ta till dig Jespers sätt att tänka kring att med lönsamhet driva och konvertera trafik.

Den här posten kommer gå igenom några steg i hur du jobbar med trafikdrivning och konvertering i praktiken. Det kommer kanske inte vara någon fullödig manual, men kommer i alla fall gå igenom de överväganden jag ställs inför när jag ska prioritera olika trafikkällor mot varandra.

Vad menar jag med trafikdrivning?

Well, alla aktiviteter som driver trafik till min webbplats. Det kan innebära att jag köper trafiken från Google AdWords, genom banners eller annan annonsering i onlinekanaler. Men det kan också innebära att jag förtjänar trafiken genom att ranka bra i Google på det jag vill eller genom att driva trafik från mitt engagemang i sociala medier.

Trafikdrivning är ett samlande ord för alla de aktiviteter jag genomför varje dag för att användare på andra webbplatser ska välja att komma till min egen.

Vad menar jag med konvertering?

När jag skaffar trafik från andra webbplatser till min egen kostar det i termer av tid och/eller pengar. Sammantaget, kostar all trafik i genomsnitt en viss summa per besökare. För att jag ska tjäna pengar på det jag gör, behöver min genomsnittliga intäkt per besökare vara högre än den genomsnittliga kostnaden.

För att öka intäkten per besökare kan jag antingen öka priset på mina produkter, eller så kan jag öka andelen användare som faktiskt köper mina produkter. Det senare måttet kallas för konverteringsgrad.

Du kan ju ha andra mål än köp på din webbplats. Oavsett mål, har varje sådant ett värde för dig. När du omvandlar det värdet i pengar – vilket vi ska göra i den här posten kan du göra exakt samma beräkning som går att göra för produkter.

Konverteringsgraden (på engelska förkortat CR), d.v.s. hur många av dina besökare som gör det du vill, (köper, laddar hem filer, ser på filmer, börjar prenumerera på ditt nyhetsbrev, går med i ditt community etc) är ett mått på hur mycket du kan spendera på att skaffa ny trafik till din webbplats.

Är din konverteringsgrad hög, kan du köpa relativt sett dyrare trafik, eftersom den är värd mer för dig än om du har en lägre konverteringsgrad. På så sätt får de som är duktiga på att konvertera användare, möjlighet att i alla jämförbara lägen, lägga mer tid och resurser på sin kommunikation och samtidigt vara lika lönsam som du.

Låt oss inleda med ett räkneexempel

Du skapar en reklamfilm. Som ett resultat av att den går på teve söker 10 000 personer på orden som används i reklamfilmen. Du har tänkt i förväg och köper AdWords annonser på alla ord i reklamen. Av de 10 000 sökningarna får du in 2 500 besökare på din webbplats till en genomsnittskostnad av 10 kronor per klick.

Kostnaden för reklamfilmen är exogen i den här modellen – dvs. den står utanför trafikanskaffningskostnaden eftersom den inte har som huvudsyfte att driva mer trafik till din webbplats, utan snarare har som huvudsyfte att öka medvetenheten om ditt varumärke.

Kostnaden för trafikanskaffningen är 10 kr per klick, för 2500 klick vilket är lika med 25 000 kr.

Du vet med dig att du har en snittorder på 200 kr och att ca 50% av den är vinst efter anskaffnings- och administrationskostnader. Du får med andra ord 100 kr över för varje order på 200 kr. Eller, din snittvinst per produkt är 100kr.

Av besökare från Google AdWords har du vanligtvis en genomsnittlig konverteringsgrad på 3 procent. Med alla dessa siffror kan vi enkelt räkna ut om du går med vinst eller förlust på din trafikanskaffning.

Kostnad = Kostnad per klick x Antalet klick = 25 000
Intäkt = Trafik x Konverteringsgraden x Snittvinst = 2 500 x 0.03 x 100 = 7500

Vinst/förlust = Intäkt – Kostnad = 7500 – 25000 = – 17 500

Som du ser gör du en förlust på trafikanskaffningen.

Priset på trafiken kan du inte förändra eftersom det är satt av Google AdWords budgivning. Visst. Du kan optimera dina sidor och få ett lägre pris, liksom ändra din budgivning och därigenom få ett annat genomsnittspris. Men det kommer vi till senare.

Du kan med stor sannolikhet inte ändra priset så värst mycket eftersom du troligtvis har konkurrenter som säljer samma sak. Blir du för dyr kommer du kanske inte sälja någonting alls. Beroende på om du har en elastiskt eller oelastiskt prisbild för din produkt finns visst utrymme, men det blir ändå komplicerat.

Nej. Det du har till ditt förfogande är att öka konverteringsgraden. Vad behöver den vara för att du ska gå med 5 000 kr i vinst? Well, kostnaden för kampanjen är ju 25 000 kr. För att gå med 5 000 kr i vinst behöver du således tjäna 30 000 kr på kampanjen. För att räkna ut vad din konverteringsgrad ska vara använder du följande formel:

Konverteringsgrad = Planerad intäkt/(Trafik x Snittvinst)

Konverteringsgraden = 30 000 /(2500 x 100) = 0.12 eller 12%

För att ha råd att betala 10 kronor per klick från Google AdWords, behöver din konverteringsgrad alltså öka från 3% till 12%. Dvs. med 9 procentenheter eller med 300% beroende på hur man väljer att se det.

Är det möjligt att öka konverteringsgraden med 300%?

Mitt intuitiva svar på den frågan är ABSOLUT! I synnerhet om din konverteringsgrad är så låg som 3%. Men mitt svar innehåller en mängd med överväganden som ligger implicit i mitt DNA. Hur du ökar konverteringsgraden kommer vi till. Jag tänkte först gå igenom vilka alternativ du behöver överväga.

Livstidsvärde av en kund (på engelska ofta förkortat LTV)

Å ena sidan kan du ju köpa placeringen utan att öka konverteringsgraden och därmed gå med en förlust. Det kanske inte är så smart långsiktigt, men har du en ny produkt och möjlighet att köra merförsäljning på de kunder du får in, så kan det vara värt att ta en smäll i första läget för att tjäna igen det på sikt.

Har du exempelvis en hög konverteringsgrad på din e-postmarknadsföring kan det vara värt att ta en kostnad för att sälja till kunderna på livstid.

Assisterad försäljning

Tittar du enbart på sista klicket innan försäljning när du utvärderar din försäljning kan du gå bet om riktiga skatter. En användare, i synnerhet en ny kund, kommer att besöka din webbplats flera gånger innan den gör sitt första köp hos dig.

För att slippa skriva ett opersonligt HEN i absurdum, kallar vi vår försöksperson Anna.

Låt säga att Anna först klickade på din AdWords annons. Hittade 4 produkter som hon ville köpa på din webbplats men kände att hon inte kunde välja. Anna postar upp valen på Facebook och ber vännerna hjälpa till. Vännerna väljer men någon av dem rekommenderar Anna att köpa från en annan leverantör. Det blir diskussion mellan två av kompisarna och Anna bestämmer sig för att istället gå till en prisjämförelsesajt. Anna lägger in produkten som kompisarna rekommenderade henne att köpa i söket och får fram ditt företag som en rekommenderad leverantör.

Nu har Anna all den information hon behöver för att genomföra ett köp. Hon klickar på länken till din webbplats från prisjämförelsesajten och genomför köpet.

Om du i detta läge endast tittar på det sista klicket och utvärderar din kampanj utifrån det, kommer din försäljning, som ett resultat av din AdWords-kampanj att vara bra mycket sämre än det egentligen är. Anna hade ju aldrig startat sitt letande efter produkten om hon inte sett din TV-reklam, sökt på något sökord och kommit in på din webbplats genom din AdWords-länk.

Om du tar bort AdWords-annonseringen kan det påverka hela köpflödet. Exempelvis kan en smart konkurrent lägga sin annons på relevanta sökningar istället och därigenom sno värdet av din TV-kampanj. Vilket också görs i stor utsträckning eftersom många företag inte förstår den här typen av samband.

De märker att en viss typ av klick inte konverterar på en gång. De tycker därmed att det är dyrt att köpa orden. De tar bort dem ur sina kampanjer. Efter ett tag märker de att den totala försäljningen från en helt annan webbplats går ned. Dessvärre förstår de inte att det är beroende av att de tog bort sin AdWords-annonsering utan hör av sig till prisjämförelsesajten och klagar på att deras investering där inte längre ger samma resultat.

Det finns otroligt bra rapporter i Google Analytics (kolla under Conversions/Multi-Channel Funnels så hittar du Assisted Conversions) och Adobe SiteCatalyst som visualiserar den här typen av assisterade köp. För att du ska kunna förstå dina kunders beteende är den typen av rapporter avgörande.

Innan du gör en ändring i en kampanj ska du därför utvärdera dess totala effekt på försäljningen. Kunskapen om detta har gjort att jag väljer att köpa trafik som är svindyr och inte konverterar alls i första steget, men som jag sett konverterar jättebra när de besöker min sida för tredje gången. På så sätt blir den relativt sett dyra placeringen, billig och väldigt vinstdrivande!

Analogt kan detta även användas för att utvärdera sociala mediers påverkan på den totala försäljningen.

Placeringar på webbplatser som rankar på orden du vill synas på

Ibland kan det vara billigare att köpa plats på webbplatser som redan rankar på de ord där du vill synas som ett resultat av din reklam. Många affiliatebolag erbjuder dig dessutom att köpa plats med hjälp av CPO – cost per order. Det innebär att du istället för att betala per klick, betalar affiliatebolaget per order.

Genom att använda den typen av taktik kommer du att få minskad risk i dina marknadsköp. Du betalar bara när du säljer och kan därför lägga din CPO nivå på en summa som garanterar dig vinst.

Utmaningen med affilliate-marknadsföring är att dina användare får en ytterligare webbsida att gå igenom innan de köper. D.v.s. du kommer få mindre trafik. En annan utmaning är att du inte kan kontrollera hur din placering ser ut hos många publishers (de webbplatser som publicerar dina erbjudanden).

Här måste du göra en beräkning av vad som är vinstdrivande för dig. Om du inte kan jobba med A/B-testning för att öka din konverteringsgrad, behöver du titta på alternativ som ändå ger dig synligheten i Google, men samtidigt inte ger dig kostnader som inte är förknippade med köp.

Självklart både ska och kan du göra en kombination av detta för att maximera din output. Men det får jag skriva om i en annan post.

Men hur gör du då för att öka konverteringsgraden med 300%?

Well, du bör nog inte tänka på det sättet. Du bör tänka hur du kan öka din konverteringsgrad med 1000000% och sedan jobba med delmål för att nå dit. Delmålen bör anpassas utifrån vad det är du försöker optimera på din webbplats.

STEG 1 – Blockers

När jag sätter mig ner med en ny sida som ska optimeras, börjar jag alltid med att testa själv att göra, det jag vill att användarna ska göra. Steg 1 blir således att utröna om det finns några tekniska svårigheter med att köpa, ladda ned filen eller titta på videon. Funkar det som det ska? I somliga fall har jag märkt att det är buggigt och att det är därför som inte fler besökare köper. Jag kallar den typen av fel för blockers. De behöver åtgärdas innan jag påbörjar någon typ av variationstest på själva layouten eller navigeringen.

STEG 2 – Copy

Som steg 2 i den här processen tittar jag på texten. Dvs. copyn på sidan jag ska optimera. Beskriver den värdet för användaren? Beskriver den varför användaren ska göra det man vill eller beskriver den bara hur och vad användaren kan göra?

Jag tittar på knapparna. Står det i dem vad användaren ska göra såsom ”Ladda ner” eller ”Skicka” eller ännu värre ”Nästa”, eller står det i dem vad användaren får när de klickar där, såsom ”Få ditt exemplar av tidningen”, ”Skicka mig mitt VIP-mejl”, eller ”Skicka mig produkten”.

Jag tittar även på löptexten. Är den förståelig. Är det korta meningar i början av texten och längre meningar längre ned i texten. Jag tittar på språkvalet. Jag ringer upp kundtjänst och ber om att få titta på språket i de e-mail som kommer till dem. Stämmer språkbruket överens. D.v.s. använder företaget samma språk som sina kunder? Kan vi göra vårt språkbruk mer likt utan att det låter konstigt?

Nu genomför jag mina första A/B test. Uteslutande på språket. Jag gör ingen re-design eller flyttar på något.

STEG 3 – Specifika tester av olika typ

När jag genomfört de testen går jag vidare i en mängd olika riktningar. Här beror det helt och hållet på vilken typ av kund eller vilken typ av produkt det är jag jobbar med.

I somliga lägen blir det läge att fokusera på produkternas positionering. I andra fall handlar det om att skapa bra prisankare som gör att folk får enkelt att välja mellan två lika produkter. I ett tredje fall handlar det om att jobba med färgvalet på sidan. I ett fjärde fall handlar det om att minska innehållet, jobba med bildvalet osv.

Vilket beslut jag fattar beror på hur testresultaten ser ut. D.v.s. databaserade beslut som utgår från fakta om hur användarna beter sig på webbplatsen.

Om olika användartyper och beteenden som är associerade med dem kommer jag skriva om hos Annelie Näs inom kort.

HUVUDREGEL

Grundregeln är dock att tänka i termer av:

  1. Vad motiverar min besökare att göra ett köp hos mig?
  2. Vad får de när de köper av mig?

Lyckas du svara på de två frågorna handlar resten om att presentera och implementera lösningarna på dem på olika sätt till dess du har nått maxpotentialen för varje trafikkälla.

Olika trafikkällor bör optimeras separat

Jag behandlar varje trafikkälla separat. Med det menar jag inte att jag klumpar sociala medier som en trafikkälla, banners som en annan och Google AdWords som en tredje.

För enkelhetens skull gjorde jag det här ovan, men det var för att kunna exemplifiera konverteringsgradens inverkan på att kunna annonsera dyrare och ändå göra vinst.

I verkligheten behandlar jag varje nyckelord. D.v.s. varje sökning som en egen trafikkälla. Jag behandlar varje bannerformat och placering som skilda trafikkällor. Varje typ av post på Facebook och varje köp av inlägg på Twitter. Alla enheter är en separat trafikkälla.

Vinsten i att göra detta är enorm. Systemen för att stödja mig i mitt dagliga arbete blir bara bättre och bättre. Inom varje segment finns nämligen ett supersegment.

För att exemplifiera kan vi ta ordet ”skor”. Om någon söker på ordet ”skor” och kommer till min webbplats som ett resultat av den sökningen, kan jag utgå från att personen inte kommer handla. Skälet till detta är att jag har sett trafik som kommer till webbplatser genom att ha sökt på ordet ”skor”.

De besöker mängder av sidor på min webbplats men är sjukt obenägna att handla. Utifrån den data jag studerat kan jag säga att ordet ”skor” inte alls handlar om att köpa, utan snarare handlar om att hitta inspiration till vilken typ av skor en person vill köpa längre fram.

Om jag köper trafiken blir det väldigt dyrt. Trots att jag får assisterad försäljning som jag beskrev här ovan. Jag bör därför ta bort ordet ur min AdWords-kampanj om jag köper trafiken.

Om jag istället tar sökningen ”köpa röda skor”, så ser jag en helt annan effekt. Där är det köp på nästan samtliga sökningar. Konverteringsgraden är hög men antalet sådana sökningar är mycket lägre än sökningar på ”skor”.

För att det ska vara relevant för den som som söker på ”köpa röda skor” behöver besökaren dock landa på en sida med de röda skor jag säljer. Då jag vet att intäkten för just den sökningen kommer vara hög idag och framöver, kan det bli viktigt för mig att optimera en landningssida för just ”köpa röda skor”.

Det finns många varianter av den sökningen. ”Köpa röda skor storlek 34” eller ”köpa röda skor Adidas” eller ”köpa röda skor billigt erbjudande”. Samtliga av de varianterna, tillsammans med grundvarianten repeterar sig för blå skor, lila skor, bruna skor osv. Jag kan därför genom att utvärdera just ordet ”köpa röda skor” hitta en systematik som jag kan implementera på min webbplats där varje variant av skor får en sida som är optimerad för supersegmentet ”köpa röda skor” och dess varianter.

För att förtydliga ska jag göra ett exempel.

Trafik från ordet skor = 100 000
Trafik från ordet ”köpa röda skor” = 100
Snittintäkt på en såld sko = 150 kr
Konverteringsgraden på ”skor” = 0.19%
Konverteringsgraden på ”köpa röda skor” = 23%

Intäkt ”skor” = 100 000 x 0.0019 x 100 = 19 000 kr
Intäkt ”köpa röda skor” = 100 x 0.23 x 100 = 2 300 kr

Trots att trafiken för ”köpa röda skor” är 1/1000-del av trafiken för ”skor” så tjänar du 1/6-del av pengarna på ordet.

Genom att studera den här typen av förhållanden, och även jämföra dem med den givna konkurrensen i sökmotorn för varje givet ord, blir det enkelt för dig att prioritera vad du ska satsa på.

Genomför ovan beräkningar och jämför med kostnaden du får betala för att ranka på respektive ord eller vad det kostar att köpa annonsering osv och du får en enkel modell för hur du tjänar in dina timmar och pengar du lägger ned för att sälja.

Så gäller även detta för sociala medier?

Ett annat exempel är trafik från sociala medier. Om du behandlar trafiken i klump och inte varje enskild typ av post som en enskild källa kommer du att få problem att motivera ditt engagemang i sociala medier.

För att göra ett sådant arbetsförfarande möjligt behöver du jobba systematiskt med kampanjtaggning av samtliga dina poster. Använd t.ex Google Analytics URL Builder och jag brukar använda följande nomenklatur:

Utm_source=Facebook
Utm_name=Datum
Utm_medium= Postens typ

Så för en länk som postas den 27 mars 2013 blir tracking-koden:

www.example.com/?utm_source=Facebook&utm_medium=20130337&utm_campaign=Kattbild

Nu kan du jobba effektivt med att analysera dina postade länkar utifrån datum, resultat, och typ av post.

Typerna av poster du använder dig av kan vara olika. Men använder du exempelvis Facebook för att sälja saker så bör du använda dig av tre typer av poster.

  • Produktpost (bilder på produkter)
  • Kupongpost (poster som riktar sig med ett specifikt erbjudande och produkt)
  • Brandingpost (post du gör för att skapa stämning kring ditt varumärke)

Motsvarande fungerar även när du utvärderar olika bannerformat och placeringar på externa webbplatser. Din mediebyrå ska kunna hjälpa dig att få fram den här informationen om de inte tillåter dig att få fram den i ditt analysverktyg.

Lite slutord

I den här posten skulle jag gå igenom lite kring hur jag jobbar praktiskt med trafikdrivning och konvertering. Jag är lite osäker på om jag har gjort det på det sätt du förväntade dig, men det är såhär min hjärna fungerar när jag sitter och jobbar. Det är den här typen av överväganden, och många därtill som jag gör varje dag när jag fattar beslut om vad jag ska satsa på att göra härnäst.

I varje given situation försöker jag hitta skalbarhet i metodiken så att jag kan få mer gjort på mindre tid. Måttet för framgång är ökad intäkt på nedlagt arbete. Hur jobbar du?

5 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] 2013/03/21 Hands on konvertering och trafikanskaffning- bjornalberts.com […]

Comments are closed.